(1)
Thomas, J. Sociology 489: Senior Seminar. TRAILS 2010.