(1)
Francisconi, M. Social Movements 2004. TRAILS 2010.